MENU

sticky bar

 

Kesalahan Sering Dikenakan Kompaun

 

BIL.
JENIS-JENIS KESALAHAN YANG SERING DIKENAKAN KOMPAUN
KADAR KOMPAUN DIKENAKAN (RM)
 1.  
INGKAR TANDA KOSONG
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
INGKAR TANDA LARANGAN LETAK KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
INGKAR TANDA LARANGAN BERHENTI
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MELENCONG DARIPADA MANA-MANA PELAN
250
 1.  
BINAAN TANPA KELULUSAN
500
 1.  
MENGOTORKAN JALAN AWAM
300
 1.  
MEMULA KERJA TANAH TANPA KEBENARAN
500
 1.  
MENGUBAHSUAI BANGUNAN TANPA KEBENARAN
250
 1.  
MEMBUAT, MENUTUP, MENAHAN, MELECONGKAN PARIT/ALUR SUNGAI TANPA KEBENARAN
250
 1.  
MENDUDUKI BANGUNAN TANPA SIJIL LAYAK MENDUDUKI
500
 1.  
BINAAN TANPA MEMASANG PAPAN DENDENG
250
 1.  
MENGGUNAKAN BANGUNAN DENGAN TUJUAN LAIN
250
 1.  
MENDEPOSIT BAHAN BINAAN TANPA KELULUSAN
250
 1.  
MELENCONG DARIPADA MANA-MANA PELAN YANG DILULUSKAN
250
 1.  
LETAK DI LUAR TEMPAT / PETAK LETAK KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
SELURUH KERETA TIDAK BERADA DI DALAM PETAK KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
KERETA DILETAKKAN TIDAK MENGIKUT ARAH PERJALANAN LALULINTAS
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MEMPAMIRKAN KUPON TIDAK MENGIKUT ARAHAN-ARAHAN YANG DIBERIKAN
Bayaran dalam 14 hari : 10 , bayaran selepas 14 hari : 15 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 25
 1.  
TIDAK MEMPAMIRKAN KUPON DI ATAS 'DASHBOARD' SEBELAH KANAN DENGAN JELAS
Bayaran dalam 14 hari : 10 , bayaran selepas 14 hari : 15 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 25
 1.  
MASA YANG DITUNJUK DALAM KUPON BERIKUTNYA TIDAK BERSAMBUNG SERTA-MERTA
Bayaran dalam 14 hari : 10 , bayaran selepas 14 hari : 15 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 25
 1.  
TIDAK MEMPAMIRKAN KUPON YANG SAH
Bayaran dalam 14 hari : 10 , bayaran selepas 14 hari : 15 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 25
 1.  
GAGAL MENJAGA KESELAMATAN ORANG ATAU KERETA KETIKA MENGENDALIKAN KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MELETAK KERETA DI PETAK LETAK KERETA YANG DIGANTUNG PENGGUNAANNYA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MENGHALANG PETAK LETAK KERETA OLEH : (MOTOSIKAL/VAN/LORI KECIL/4WD/LORI BESAR/BAS)
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
BERDAGANG/BERNIAGA DI PETAK LETAK KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MEMBAIKI KERETA DI PETAK LETAK KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MEMBASUH/MENCUCI KERETA DI PETAK LETAK KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MEMPAMIRKAN IKLAN ATAU NOTIS UNTUK MENJUAL KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
MENGALIH APA-APA RESIT, TIKET, KOMPAUN ATAU NOTIS
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60>
 1.  
LETAK TANPA MEMBAYAR CAJ/MELEBIHI MASA
Bayaran dalam 14 hari : 10 , bayaran selepas 14 hari : 15 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 25
 1.  
MELETAK KENDERAAN DI TEMPAT BUKAN LETAK KERETA
Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 40 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 60
 1.  
PERNIAGAAN TANPA LESEN
250
 1.  
MEMBUANG SAMPAH/BAHAN BUANGAN DI DALAM ANAK SUNGAI.
250
 1.  
MENGGUNAKAN ANAK SUNGAI BAGI APA-APA TRED DOBI.
250
 1.  
MEMBUANG ATAU MENGALIRKAN BAHAN KUMBAHAN KE DALAM ANAK SUNGAI
250
 1.  
MEMBENARKAN RUMAH DIDUDUKI DENGAN SESAK SEHINGGA MENDATANGKAN BENCANA DAN MEMBAHAYAKAN KESIHATAN PENDUDUK.
25>
 1.  
MELAKUKAN KACAUGANGGU ATAU MELETAKKAN KEKOTORAN PADA ANAK-ANAK SUNGAI, PARIT DAN SALURAN.
250
 1.  
GAGAL MEMBERI NOTIS BERKENAAN DENGAN PENDIRIAN BANGUNAN BARU ATAU PENDUDUKAN SEMULA BANGUNAN KOSONG DALAM TEMPOH 15 HARI
250
 1.  
GAGAL MEMBERI NOTIS BERKENAAN DENGAN PINDAHMILIK PEGANGAN DALAM TEMPOH 3 BULAN DARI TARIKH PINDAHMILIK.
250