MENU

sticky bar

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2019

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
50
14.0
 
 
                                   
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
5
5.2                                        
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0 0                                        
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
10 8.6                                        
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0 0                                        
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0 0                                        
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0 0                                        
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
1947
80
0 0                                        
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
40 74.1                                        
10.
Feedback Management System  
3
10.8 10 18.6                                        
  Total   914 100 115 100                                      

(JAN 2019- FEB 2019)