MENU

sticky bar

 

PROGRAM KITAR SEMULA TAHUN 2008

PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN KITAR SEMULA BAGI

BULAN : JANUARI SEHINGGA DISEMBER 2008

MAJLIS : MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

BULAN
BARANGAN KITAR SEMULA (DALAM KG)
SURAT KHABAR
KOTAK
KERTAS PUTIH
KACA
TIN ALUM
TIN BESI
PLASTIK
BATERI
BESI
LAIN
LAIN
JUMLAH
JAN
22,947.20
22,947.20
11,473.60
11,934
32,569
 
123,317
 
478,406
 
 
703,594
FEB
15,740
15,740
7,870
5,027
18,527
 
102,585
 
519,430
 
 
684,919
MAC
26,430.40
26,430.40
13,215.20
10,482
16,667
 
132,974
 
26,442
 
 
252,641
APR
21,780.80
21,780.80
10,890.40
26,013
19,831
 
115,379
 
448,082
 
 
663,757
MEI
24,204.80
24,204.80
12,102.40
37,428
16,580
 
111,779
 
566,262
 
 
792,561
JUN
21,544
21,544
10,772
11,147
37,804
 
102,515
 
299,772
 
 
505,098
JUL
17,060.80
17,060.80
8,530.40
17,606
27,845
 
147,147
 
599,788
 
 
835,038
OGOS
18,956.80
18,956.80
9478.4
10,191
15,282
 
118,984
 
472,452
 
 
664,301
SEPT
22034.4
22034.4
11017.2
11,581
14,823
 
116,491
 
477,767
 
 
675,748
OKT
13071.6
13071.6
6535.8
8,201
11,624
 
71,461
 
284,146
 
 
408,111
NOV
16520.8
16520.8
8260.4
10,891
13,226
 
69,282
 
318,777
 
 
453,478
DIS
20624
20624
10312
8952
18843
 
110288
 
469602
 
 
659,245
JUMLAH
240915.6
240915.6
120457.8
169,453
243,621
0
1,322,202
0
4,960,926
0
0
7,298,491