MENU

sticky bar

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

 

BIL.

KATEGORI DISAMPAIKAN

TEMPOH PIAGAM

 

JABATAN PENILAIAN

 

1

Pindahmilik Pegangan Bercukai

14 hari bekerja

2

Carian Rasmi

7 hari bekerja

3

Laporan aduan berkaitan Penilaian

14 hari bekerja dari tarikh surat diterima

 

JABATAN BANGUNAN

 

4

Memberi ulasan terhadap permohonan pelan bagi :

14 hari

-          Sekim Perumahan

-          Komersial dan Industri

-          Institut, Pusat Perubatan dan Rumah Ibadat

-          Binaan dan Struktur Telekomunikasi

-          Bangunan Sementara

-          Pindaan kepada pelan lulus / bangunan sedia ada bagi kategori di atas

5

Memberi ulasan terhadap permohonan pelan bagi :

14 hari

-          Bangunan / Rumah Persendirian

-          Rumah Kedai / Kedai Pejabat Individu

6

Memberi keputusan terhadap permohonan pelan bagi :

14 hari

-          Pindaan kepada Pelan Lulus / Bangunan Sedia Ada (Kecuali kategori Piagam 1)

7

Memproses serta memberi keputusan terhadap permohonan pelan bagi :

Serta merta

-          Pelan Tambahan Awning dan Tembok

-          Pelan Tambahan Awning

-          Pelan kerja-kerja kecil bangunan

8

Mengambil tindakan pengeluaran botis terhadap bangunan yang didirikan tanpa kebenaran setelah maklum balas kepada pengadu dikeluarkan

15 hari

9

Memberi maklum balas kepada pengadu dari tarikh penerimaan aduan.

10 hari

10

Mengeluarkan permit sementara di atas rizab jalan bagi :

Serta merta

-     Khemah kenduri perkahwinan, bangsal pertunjukan, bangsal upacara perkahwinan, kematian dan seumpamanya;

-     Tempat sembahyang;

-     Mendeposit bahan binaan atas jalan dengan kebenaran;

-     Bangsal kerja bagi pembinaan setor perhubungan dengan bangunan baru;

-     Perancah yang didirikan di atas jalan;

-     Pelantar kerja-kerja berangka ; platform atau struktur sementara daripada apa-apa jenis yang didirikan atas bumbung bersempadan jalan; dan

-     Pemasangan ‘hording’ atas jalan lorong jalan atau lorong jalan kaki berhubung dengan kerja-kerja bangunan.